7, 8 en 9 december 2011 - Fresh Park Venlo
U bevindt zich hier: > Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoekers mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Expo Management.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Expo Management kan niet garanderen niet dat toegezonden e-mails naar info@expo-management.nl of andere elektronische berichten via de website tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

*****

Expo Management disclaims all warranties of any kind in regard to information provided on these pages, nor accepts responsibility concerning decisions made by the readers on the basis of this information. Expo management shall in no event be liable for any special, indirect or consequential damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in action of contract, negligence or other action, arising out of or in connection with the use of the information here provided.

Linkage to any other website from landbouwvakbeurs.nl or reference to any product, process, or service by trade name, trademark, manufacturer or otherwise does not constitute or imply any endorsement or recommendation of those sites and the information contained therein

Realisatie: Lucas IT B.V.