Programma Openingscongres

PROGRAMMA dinsdag 21 januari 2020

10.30 uur            Ontvangst

11.00 uur            Welke uitdagingen komen op de agrarische sector af?: Dirk Bruins

11.30 uur            Een duurzame Food & Agri sector: Jeen Nijboer

12.00 uur            Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?: Jan van Liere

12.30 uur            Einde congres & lunch

13.00 uur            Rondgang over de beurs

De KEYNOTES
Dirk Bruins presenteert zijn visie om goed in verbinding te blijven met partners en andere ketenpartijen maar vooral ook met zijn leden van LTO Noord en samen een sterke partner te vormen voor de uitdagingen die op de agrarische sector afkomen. De bijdrage van de agrarische sector aan een CO2 neutrale maatschappij, het pad naar kringlooplandbouw, revolutionaire teelten en technologische ontwikkelingen en welke rol wij daarin als sector en belangenbehartiger nemen.

Jeen Nijboer is projectmanager Food&Agri van Rabobank Nederland en vertelt over de kansen en bedreigingen en de weg naar een duurzame Food & Agri sector.

Jan van Liere geeft een toelichting over zijn boek ‘Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?’ en vertelt over de transitie naar een duurzamer en volhoudbaar model van voedselproductie in de Nederlandse land- en tuinbouw. De komende drie decennia liggen forse uitdagingen voor de agrarische sector klaar. Marktgerichter ondernemen, terugdringen van emissies en residu, versterking van de biodiversiteit en een inkomen realiseren in een internationaal krachtenveld.

De KEYNOTE-sprekers
Dirk Bruins (44) is melkveehouder te Dwingeloo en sinds juli 2019 de nieuwe voorzitter van LTO Noord. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Jakob Bartelds. Bruins wil als voorzitter niet volgend en afwachtend maar als sector en organisatie aan stuur staan.

Jeen Nijboer is project manager Food & Agri bij Rabobank Nederland. De ontwikkelingen in de agrarische markten gaan razendsnel waarbij telkens belangrijke beslissingen genomen moeten worden die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Schaalvergroting, mondialisering van de markt, veranderende wet- en regelgeving en de huidige complexiteit van het agrarisch ondernemen leiden tot adviesbehoefte bij de klanten.

Jan van Liere is medeauteur van het verschenen boek ‘Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?’. Hij was ruim 40 jaar actief als agrarisch journalist, met als specialisatie de nationale en Europese landbouwpolitiek. Sinds zijn pensionering vorig jaar werkt hij nu als freelancer op het gebied van journalistiek en communicatie.